شرکت کش ونواربافی پارس دیانا باتولید انواع محصولات نظیر: نوار ، کش نساجی ، کش نوشته دار ، کش ماسک ، کش کاغذی ، کش رگلاژ ، کش سوزنی ، کش سررسید و کش پزشکی بابهترین کیفیت ، توانسته یکه تازعرصه صنعت کش ونواربافی ، طی ۵ دهه اخیرباشد.